حاضرین در سایت

ما 2 مهمان آنلاین داریم

فاصله مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

     امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

 

     از بس غم و شادی که پس پرده نها نست  

 

     گرمردرهی غم مخوراز دوری و دیری

 

     دانی که رسیدن هنرگام زمان است

 

     تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

 

     بنگر که زخون تو به هرگام نشان است

 

     آبی که برآسود،زمینش بخورد زود

 

     دریاشودآن رودکه پیوسته روان است

                       از شعر بلند هوشنگ ابتهاج

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 24 مرداد 1389 ساعت 16:07
 

مطلب روز

        غم فاطمی

این غم ، دختر پیامبر را کشت !

مردمی مجاهد و پیامبردیده ،  در

شتابی باورنکردنی ، حق را فرو

نهادندوبه خوی جاهلبت برگشتند

گویی امت محمد(ص) هیچ قرابتی

باآل رسول نداشتند وجایگاه آنان

را نمی پسندیدند.

سلام بر غم های فاطمه ( س)

 

Developed & Supported By : Mohsen Noori