حاضرین در سایت

ما 2 مهمان آنلاین داریم

فاصله مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

     امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

 

     از بس غم و شادی که پس پرده نها نست  

 

     گرمردرهی غم مخوراز دوری و دیری

 

     دانی که رسیدن هنرگام زمان است

 

     تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

 

     بنگر که زخون تو به هرگام نشان است

 

     آبی که برآسود،زمینش بخورد زود

 

     دریاشودآن رودکه پیوسته روان است

                       از شعر بلند هوشنگ ابتهاج

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 24 مرداد 1389 ساعت 16:07
 

مطلب روز

پروردگارا ،

تو نیک می دانی ، در این مبــارزه ،

ما به مخالفت با مفاســد

ومنکرات برخاسته و تنها به احیای

معـالم دین تو پرداخته ایم.

هدف ما این است که

به آشفتگیهای اجتماع خاتمه بخشیم.

و مصالح را برجای مفاسد  بنشانیم.

باشد که مردم مظلـوم ، روی  امنیت

و آسایش بینند وبندگان توبا فراغت

و آزادی به طـــاعت تو برخیــــزند.

 

حسین بن علی ، سیدالشهدا علیه السلام

Developed & Supported By : Mohsen Noori