حاضرین در سایت

ما 2 مهمان آنلاین داریم

فاصله مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

     امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

 

     از بس غم و شادی که پس پرده نها نست  

 

     گرمردرهی غم مخوراز دوری و دیری

 

     دانی که رسیدن هنرگام زمان است

 

     تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

 

     بنگر که زخون تو به هرگام نشان است

 

     آبی که برآسود،زمینش بخورد زود

 

     دریاشودآن رودکه پیوسته روان است

                       از شعر بلند هوشنگ ابتهاج

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 24 مرداد 1389 ساعت 16:07
 

مطلب روز

سلام برفاطمه زهرا

بمناسبت ایام ولادت

دختر پیامبــر خدا

بزرگداشت روز زن

 *****

درفرهنگ الهی،

زن،

محورتحولات عمیق اجتماعی ،

آفریننده ی نسلهای سعادتمند

وخالق بهشت می باشد.

آسیه،سـارا،هاجر،مریم ،خدیجه

بی تردید از زنان تاثیـــــرگذاردر

نهضت پیامبران بوده اند.

وفاطمه(براو و دودمانش درود)

برای همیشه نمادکامل این

فرهنگ گردید.

Developed & Supported By : Mohsen Noori