حاضرین در سایت

ما 1 مهمان آنلاین داریم

فاصله مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

     امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

 

     از بس غم و شادی که پس پرده نها نست  

 

     گرمردرهی غم مخوراز دوری و دیری

 

     دانی که رسیدن هنرگام زمان است

 

     تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

 

     بنگر که زخون تو به هرگام نشان است

 

     آبی که برآسود،زمینش بخورد زود

 

     دریاشودآن رودکه پیوسته روان است

                       از شعر بلند هوشنگ ابتهاج

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 24 مرداد 1389 ساعت 16:07
 

مطلب روز

عارف ،

بهشت را مکانی از

حور و غلمان نمی بیند.

واز دوزخ،

تصویرگودالی پرآتش سوزان ندارد.

بهشت را افقی برتر از دنیا می داند که،

پستی و پلشتی با آن آمیخته

و به کار عارف نمی آید.

ودوزخ ، چرا دنیا نباشد !

عارف از آن دوزخ چون شهاب می گذرد ،

اما عامی در آن فرو می غلطد ومی ماند

و مغضوب می گردد.

 

Developed & Supported By : Mohsen Noori