حاضرین در سایت

ما 2 مهمان آنلاین داریم

فاصله مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

     امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

 

     از بس غم و شادی که پس پرده نها نست  

 

     گرمردرهی غم مخوراز دوری و دیری

 

     دانی که رسیدن هنرگام زمان است

 

     تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

 

     بنگر که زخون تو به هرگام نشان است

 

     آبی که برآسود،زمینش بخورد زود

 

     دریاشودآن رودکه پیوسته روان است

                       از شعر بلند هوشنگ ابتهاج

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 24 مرداد 1389 ساعت 16:07
 

مطلب روز

 

محرم ، یاد آور کربلاست.

و کربلا وادی عاشقیست.

عرصه احساسات بشری و میدان حرکت ،

شدن، محبت، اشک و شوق.

در این میدان ، شقاوت ، به تهدید و پیکار

با شفقت اصرار دارد.

درندگی ، برعلیه مدارا،

دریدگی ، به خصومت با شرم،

بد سگالی ، در تقابل جوانمردی،

جهالت و تعصب ، در اندیشه ی ریشه کن کردن

دانایی و آزادگی ،

اجبار و خشونت در تضاد بااختیار و احسان

و بردگی در عصیان بر علیه بندگی !

سلام برحسین و حسینیان

Developed & Supported By : Mohsen Noori