حاضرین در سایت

ما 2 مهمان آنلاین داریم

فاصله مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

     امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

 

     از بس غم و شادی که پس پرده نها نست  

 

     گرمردرهی غم مخوراز دوری و دیری

 

     دانی که رسیدن هنرگام زمان است

 

     تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

 

     بنگر که زخون تو به هرگام نشان است

 

     آبی که برآسود،زمینش بخورد زود

 

     دریاشودآن رودکه پیوسته روان است

                       از شعر بلند هوشنگ ابتهاج

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 24 مرداد 1389 ساعت 16:07
 

مطلب روز

به یاد فاطمه دخت پیامبر

(درود و رحمت خدا بر آن دو)

در ایام حزن و استقامت سرور بانوان عالمیان

از جفایمت پپامبر رحمت.

*************

خانه را آتش زدند

یا پر جبریل سوخته !

عشق ویرانگر شده

یا عقل ، دیر آموخته

سینه ای که بوسه می دادش نبی

با غلاف و ضرب دونان کوفته

یاس با جور نسیمی خم شود

پتک و مشت

آهن چرا

و هیزم افروخته

گفت آتش !

نیست اینک وحی وتنزیل و ملک

آن سبو بشکسته شد

تاراج آن اندوخته

ننگ بادا اهل آتش را

ازین درندگی

خرمن دنیا و دین را

تاا قیامت سوخته

 

Developed & Supported By : Mohsen Noori