حاضرین در سایت

ما 3 مهمان آنلاین داریم

فاصله مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

     امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

 

     از بس غم و شادی که پس پرده نها نست  

 

     گرمردرهی غم مخوراز دوری و دیری

 

     دانی که رسیدن هنرگام زمان است

 

     تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

 

     بنگر که زخون تو به هرگام نشان است

 

     آبی که برآسود،زمینش بخورد زود

 

     دریاشودآن رودکه پیوسته روان است

                       از شعر بلند هوشنگ ابتهاج

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 24 مرداد 1389 ساعت 16:07
 

مطلب روز

بمناسبت مبلاد علی علیه السلام

یا علی

******

آنکه با نامش آشنا شد؛

قصه ای خواند.

آن که درراهش رفت ؛

رستگارگردید.

آنکه همراهش شد ؛

آتشی برگرفت

تا مشعل راه خلق گردد.

آنکه علی را درمکتب دید؛

پای برسفینه ای گذاشت که

ملاحانش،

راه یافتگان نظربازخردمند ی

بودند،که

می توانستند ازامواج تیره و توفنده

بستری راهوارسازند.

و آن که با عشق،

علی را همگامی کرد؛

به اوجی دست یافت که

رنج ومرگ را به سخره گرفت.

ودرحقیقتی ماندگار

علی را نه درنام وقال ،

که درگام های استوارانسانی

والهیش

پیشاهنگ کمالش گردانید.

Developed & Supported By : Mohsen Noori