حاضرین در سایت

ما 1 مهمان آنلاین داریم

فاصله مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

     امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

 

     از بس غم و شادی که پس پرده نها نست  

 

     گرمردرهی غم مخوراز دوری و دیری

 

     دانی که رسیدن هنرگام زمان است

 

     تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

 

     بنگر که زخون تو به هرگام نشان است

 

     آبی که برآسود،زمینش بخورد زود

 

     دریاشودآن رودکه پیوسته روان است

                       از شعر بلند هوشنگ ابتهاج

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 24 مرداد 1389 ساعت 16:07
 

مطلب روز

                    

                      یا علی

 

" به خدای کعبه چهره ی خدا

  به اصل خود باز می گردد"

علی را می کشند ،

چون خدا را نمی خواهند.

چون حق را نمی پذیرند.

چون در بیداد ریشه یافته اند.

پس دادگر را نمی پشندند.

علی را در کنار یتیم ،اسیر، فقیر

و یاری ناتوانان نمی خواهند.

بی رغبتی به دنیا ، قدرت وثروت را

در شخص علی ،

آشکار کننده ی خوی اهریمنی خود می دانند؛

پس سرکشان در هیچ نقطه از تاریخ ،

با علی سازگار نیستند.

آری نامش را آذین می بندند؛

اما رسمش را هزگز !

مگر می شوید با علی بود

و در کاخ خسبید

واز رود خون دل مردم عبور کرد ؟

و خدا را از فراز کوشکی

بزیر آورد ؟

ایام شهادت علی مرتضی تسلیت باد

Developed & Supported By : Mohsen Noori