حاضرین در سایت

ما 5 مهمان آنلاین داریم

فاصله مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

     امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

 

     از بس غم و شادی که پس پرده نها نست  

 

     گرمردرهی غم مخوراز دوری و دیری

 

     دانی که رسیدن هنرگام زمان است

 

     تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

 

     بنگر که زخون تو به هرگام نشان است

 

     آبی که برآسود،زمینش بخورد زود

 

     دریاشودآن رودکه پیوسته روان است

                       از شعر بلند هوشنگ ابتهاج

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 24 مرداد 1389 ساعت 16:07
 

مطلب روز

   به مناسبت  ولادت

حضرت علی بن موسی علیه السلام

 

   به تو گویم آشکارا

   همه آنچه درنهان است

   تو روف ومهربانی

                   بگرفته دل بهانه

   تو رضای عالمینی

   تو نشان این زمینی

   نگه توکارساز است

             به زمین و هم زمانه

   همه رنج مردمانی

   که پناهشان توهستی

   بنگر به چشم رحمت

               به سزای این ترانه

   هله سروسایه گستر

   تو گیاه مستمندی

   بنواز بانگاهی

                و کمند یک اشاره

Developed & Supported By : Mohsen Noori